Ung læring i arbeidssituasjon.

Vurderer du om di bedrift skal bli lærebedrift?

Ein lærling kan lærast opp til ein god medarbeidar som kjenner di bedrift sine behov. Etter fullført læretid kan du ansette ein medarbeidar du kjenner og som har bevist sin dyktighet.

Ønsker bedrifta di å bli lærebedrift kontaktar du oss. Me hjelper deg å bli godkjent lærebedrift om du enno ikkje er det. Me hjelper deg også med å finne dei lærefaga som passar til bedrifta di og til å finne rett kandidat til læreplassane.

Opplæringskontora sine oppgåver

Eksempler på arbeidsoppgaver eit opplæringskontor gjerne utfører på vegne av sine medlemmer:

 • rekrutterer lærlinger
 • skriver lærekontrakt
 • er juridisk ansvarlig gjennom læretiden
 • sørger for lærlingens dokumentasjonsverktøy og sikrer at dette brukes
 • påser at læreplanen følges
 • etterser at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer
 • melder lærlingen opp til fagprøve
 • omplasserer lærlinger ved behov
 • tilbyr kurs til faglig leder og følger opp faglig leder og instruktør
 • er støttespiller for lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen
 • bistår ved intern fagopplæring av voksne (fast ansatte) arbeidstakere
 • markedsfører yrket og bransjen – sikrer ny rekruttering til faget
 • har kontakt med fylkeskommunen og andre aktuelle instanser
kontakt oss ›