Vedtekter for Haugaland Opplæringskontor - sist endra på Årsmøtet 2016