Vi søkjer dagleg leiar!

Ønsker du å jobbe med å utvikle gode lærebedrifter og gje ungdom (og vaksne) god kvalitet i fagutdanning? Haugaland Opplæringskontor blei starta i 1996 og har som formål å jobbe for kvalitet i fagopplæring og sikre gode fagarbeiderar til medlemsbedriftene.

Stillingsinnhald:

 • Rekruttering og oppfølging av lærlingar i medlemsbedriftene
 • Samarbeid om fagopplæring med lokale aktørar, fylkeskommune og andre aktørar i fagopplæringa
 • Driftsansvar for opplæringskontoret

Kvalifikasjonar: 

Ingen krav til formell utdanning, men relevant utdanning eller praksis vil bli vektlagt i tilsetjinga.

Personlege eigenskapar

 • Leiareigenskap med vekt på god evne til samarbeid, relasjonsbygging, innovasjon og lærelyst
 • Du må like å ta ansvar, jobbe sjølvstendig og målretta

Haugaland Opplæringskontor tilbyr:

 • Ein variert, meiningsfull og spennande jobb med kontorstad i Vindafjord/Etne
 • Løn etter ansiennitet etter KS lønstabell for adjunkt med tilleggsutdanning
 • Pensjonsordning i KLP

Send søknad til

Haugaland Opplæringskontor
Buavegen 72, 5584 Bjoa
eller på e-post til post@iho.no

Ved spørsmål, kontakt:

Bjørn Johannessen
post@iho.no
53 76 70 00

Søknadsfrist 7. juni 2023

 • Søknad må ha minst to referanser
 • Intervju i veke 25
 • Tilsetjing 1. november 2023
Ta kontakt!

Kontakt oss

Haugaland Opplæringskontor

Buavegen 72
5584 Bjoa
+47 91 35 92 66
post@iho.no
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.