Søknadfrist læreplasser for 2020

Ledige læreplasser finnes i finnfag.no

Første søknadsfrist er 1.3.

Detaljer

Dato søndag 01. mars 2020
Kalender Åpen kalender

Sted

Kjøreinstruks Rundt hjørnet